Executive Search

Consultanță în resurse umane

E-recruitment

Servicii Career Advisor

Gestionarea completă a procesului de management al talentelor:

  • Evaluarea resurselor interne, având ca scop principal identificarea talentelor din organizație
  • Monitorizarea constantă a talentelor din exteriorul organizației în scopul identificării și evaluării celor mai performanți candidați pasivi
  • Derularea proiectelor de Executive Search, pornind de la nevoile identificate împreună cu clientul nostru
  • Managementul informatic al talentelor, administrare automată și centralizată a tuturor candidaturilor existente sau potențiale
Homepage